Råd ved søknad om støtte

Her er noen råd for søknad om støtte til discgolfbaner:

  

  1. Sett deg grundig inn i ordningen du søker på. Hva er formålet deres, og hva legger de spesielt vekt på ?

  2. Skriv kort, men presist om klubben. Hva er klubbens formål, aktiviteter og hvor mange medlemmer hadde dere forrige år.

  3. Skriv søknaden slik at du dekker ordningens formål, og legg vekt på det ordningen legger vekt på hvis mulig. Hvis de f.eks. støtter tiltak for barn og unge, så skriv at diskgolfbanen vil kommer nettopp denne gruppen til nytte.

  4. Sett opp et realistisk budsjett for ditt prosjekt og legg ved dette. Mange ordninger krever i tillegg at man legger ved forrige års regnskap og årets budsjett.

  5. Oppgi sum hvis du allerede har mottatt annen støtte til ditt prosjekt. Trolig er sjansen for støtte større hvis man søker om deler av prosjektets kostnader i stedet for alle. De fleste støtteordninger ønsker å delfinansiere et prosjekt, men ikke å dekke alle kostnader.

  6. Undersøk med kommunen om det kan søkes om tippemidler for ditt prosjekt. Siden discgolfbaner er nærmiljøanlegg, så kan man få 50 % i tippemidler. En slik søknad krever 20 års avtale med grunneier. Man kan verdisette dugnadsinnsatsen som den summen et firma ville ha tatt betalt for å utføre samme jobben (altså opparbeidelse av discgolfbanen).

  7. Vurder om du ønsker å selge hullene til lokale firmaer. dvs at de blir hullsponsorer. Gjenytelsen for dette blir som oftest firmanavn med logo på hullskiltet. Summen pr hull er som oftest 2000-5000 avhengig av hvor stort prosjektet er, og hva man tror det er mulig å oppnå.  

  8. Prøv å finne lokale støtteordninger i tillegg som de nasjonale eller regionale. Typiske steder man kan søke er lokale bankers gavefond og forsikringsselskapers støtteordninger, men det kan også være lokale ordninger for støtte til prosjekter innen idrett.

  9. Søk om igjen ved neste anledning selv om du ikke fikk støtte første gang. Muligens var det mange gode prosjekter som ble vurdert som bedre forrige gang, men dette betyr ikke at man ikke får støtte hvis man søker om igjen.

  10. Selv om store deler av verden bruker ordet discgolf, så er nok ordet frisbeegolf mer kjent i Norge. Så en enbefaling er at man bruker frisbeegolf i søknader.